התג הירוק
 
 

תג ירוק 2018

ראשיתו של "התג הירוק" בשנת 1996.
העדר ביקורת הדוקה, וקושי באכיפת חוקי ותקנות הבריאות והמזון הולידו את רעיון הקמת "התג הירוק" מיסודה של הסתדרות הרופאים הוטרינרים.
העובדה כי ברחבי הארץ פרושים מאות רופאים וטרינרים, ברשויות המקומיות, ברשתות שיווק ובמפעלים, יצרה בעצם רשת רופאים היכולים להוות מנגנון פיקוח ובקרה נוספים, שיסיעו באכיפת הוראות החוק, התקנות והצווים הקשורים לבריאות הציבור והמזון שאנו אוכלים ורוכשים.


מהו "התג הירוק"?


התג הירוק הינו הארגון הוטרינרי לפיקוח וולונטרי בתחום המזון מהחי, הן בתהליכי היצור, והן בתהליכי ההובלה והשיווק. "התג הירוק" שם לו למטרה לשדרג את רמת איכות יצור המזון והובלתו, מעבר לכללים והתקנות המחייבות, שנקבעו ע"י משרדי הבריאות, החקלאות וגופים אחרים.
העיקרון המרכזי ב"תג הירוק", היא הסכמתם של כל המצטרפים, לקבל עליהם מרצון, את כללי הפיקוח המחמירים של ארגון "התג הירוק" ולהיות כפופים להנחיות המקצועיות של מומחי התג הירוק.

"התג הירוק" מורכב ממוסדות ניהול אדמינסטרטיביים, ומוועדות מקצועיות, הקובעות את כללי הפיקוח והבקרה, וכמובן עוקבות אחר ההתפתחויות המקצועיות בתחומים אלה בארץ ובעולם.


אך מצטרפים ל"תג הירוק"?


אל "התג הירוק" יכולים להצטרף, כל גוף העוסק ביצור מזון מהחי, בשיווקו או בהובלת מזון מהחי.
כל גוף, המבקש להצטרף אל התג הירוק, עובר בדיקה מקיפה של כל מערכות היצור והשיווק שלו, ע"פ הפרמטרים המחמירים שקבעו רופאי התג הירוק. בדיקות אלו כולן הערכות ע"י רופאים וטרינרים, הבקיאים בנושאים אלה.

במידה והתגלו ליקויים במהלך הבדיקה, באחת מיחידות המפעל, או הגוף המבקש להצטרף, מועבר לו דו"ח ליקויים, אותם הוא חייב לתקן, לאחר שבוצעו התיקונים, תיערך בדיקה נוספת שתאשר את ביצוע


התיקונים לשביעות רצון מומחי התג הירוק, היה וכל המערכות והמחלקות פועלות ע"פ, התנאים שנקבעו, ינתן למפעל או לגוף המבקש, אישור "התג הירוק", האומר כי מפעל זה עומד תחת פיקוחו של התג הירוק, וכי המפעל כפוף להוראות מחמירות של התג הירוק.


פיקוח ובקרה

רופאי התג הירוק, עורכים בכל גוף ביקורת מדי מספר חודשים, כדי לוודא שלו חלו שינויים מהותיים בפעילות המפעל.
בנוסף עורכים רופאי התג הירוק בדיקות פתע במפעלים, כדי שהפיקוח יהיה אפקטיבי.

במידה ומפעל חורג מתנאי היצור והפיקוח של התג הירוק, נשללת ממנו תעודת "התג הירוק"


מי חברים כיום בתג הירוק?

בארגון "התג הירוק" חברים כיום מרבית החברות העוסקות ביצור ועיבוד מזון מהחי- גדים בשר ומוצריהם.( ראה נספח רשימת חברות)

סיכום:

מאז החל "התג הירוק" בפעילותו, עבר ענף יצור ועיבוד המזון, שדרוג דרמטי בכל התייחסות המפעלים להוראות החוק והצווים, וגדלה המודעות, לצורך בשיפור תהליכי היצור והקפדה על תיקני האיכות.

תקנון תכנית "התג הירוק"

אישור תקנון - משרד החקלאות / השירותים הוטרינריים

דובר ארגון "התג הירוק" אופיר שפיגל- תקשורת וקשרי ממשל www.ofirpr.co.il

 

מעוניין בתג ירוק לעסקך?
נשמח לעמוד לרשותך
צור קשר כעת

הבריאות מתחילה בבטיחות המזון
© 2005 כל הזכויות שמורות לתג הירוק | אנימה בניית אתרים
free movies download free myspace music free limewire download free bearshare download free myspace mp3 ares, bearshare, limewire download mp3 songs download free music